CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

THẢO PHƯƠNG CAM KẾT ĐỔI TRẢ HÀNG MIỄN PHÍ 100% CHO CÁC SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN DO LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT  ( THẢO PHƯƠNG)