PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC 5W- 1H

Stt

Câu hỏi trong tiếng Anh

Câu hỏi trong tiếng Việt

Khái quát hóa lên tầm tư duy cao hơn

1

Who?

Ai?

Yếu tố con người

2

Why?

Tại sao?

Yếu tố nhân quả

3

What?

Cái gì?

Yếu tố sự vật

4

Where?

Ở đâu?

Yếu tố không gian

5

When?

Khi nào?

Yếu tố thời gian

6

How?

Như thế nào?

Yếu tố đặc trưng

CHÚC QUÝ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG.

Ngày đăng: 11/05/2017

Người đăng: Phương Cty Thảo